CRM


CRM

Funkcjonalność oferowana przez moduł CRM (ang. Customer Relations Management) – zarządzanie relacjami z klientami) w systemie enova365 wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.

Więcej >>

Pozostałe moduły:
księgowość >>
kadry i płace >>
handel >>
workflow >>

button3 projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności