Utilities / użyteczność publiczna


utilitiesObsługuje procesy w przedsiębiorstwach, które prowadzą je w oparciu o zarejestrowane umowy na cykliczne wykonywanie usług. Zespół narzędzi pozwala zarejestrować przychodzące zgłoszenia dotyczące zleceń serwisowych oraz kontrolować ich przebieg i czas realizacji. Dzięki funkcji ewidencji oraz zarządzania odzieżą roboczą aplikacja dostarcza informacji o liczbie odzieży roboczej wydanej pracownikowi oraz wyposażenia przekazanego w jego użytkowanie. Ponadto obsługuje także zwroty tych elementów z możliwością zaznaczenia powodu (zniszczenia lub zagubienia). Przedsiębiorstwa z branży, które są własnością Skarbu Państwa, jako przydatne uznają możliwość księgowania w oparciu o budżet zadaniowy oraz seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników. Współpraca z rejestratorami czasu pracy gwarantuje sprawną ewidencję normy oraz czasu pracy.

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości logistykalogistyka i spedycja sztukasztuka / rozrywka
pozytekorganizacje pożytku publicznego

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności