Produkcja


produkcja

Obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Podstawowym elementem jest technologia o elastycznej strukturze, do której można przypisywać wzorcowe operacje (taki wzorzec może być wspólny dla kilku technologii). W ten sposób surowce, koszty i produkty są powiązane z operacjami produkcji. Kalkulację kosztu wytworzenia produktu można przeprowadzić w oparciu o ostatnie ceny zakupu i dodatkowe koszty. System obsługuje rozliczenie produkcji w cenach ewidencyjnych lub rzeczywistych.

Ulotka handel >>

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

sztukasztuka / rozrywka produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości logistykalogistyka i spedycja utilitiesutilities / użyteczność publiczna
pozytekorganizacje pożytku publicznego

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności