Organizacje pożytku publicznego


pozytek
Rozwiązanie dedykowane dla podmiotów ze statusem OPP. Program, w zależności od potrzeb, obsługuje księgowość pełną oraz uproszczoną. W ramach Pełnej Księgowości (w oparciu o plan kont) daje także możliwość prowadzenia ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej. Pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikacje budżetowe (rodzajową, zadaniową lub mieszaną). Dodatkowo dla stowarzyszeń, które prowadzą ewidencję członków, pozwala prowadzić kartoteki zrzeszonych członków wraz z określeniem ich statusu, a także ewidencję naliczonych i opłaconych składek.

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości logistykalogistyka i spedycja utilitiesutilities / użyteczność publiczna
sztukasztuka / rozrywka

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności