Logistyka / spedycja


logistykaRozwiązanie dla firm, które świadczą usługi transportowe oraz spedycyjne. Dla każdego transportu można wygenerować zbiorczą specyfikację transportową – wydruk spedycyjny, który podsumowuje towary z kilku dokumentów WZ przekazanych kierowcy oraz wagę brutto załadunku. Na dokumencie można wskazać konkretnego kierowcę oraz numer rejestracyjny pojazdu. System umożliwia także prowadzenie ewidencji pojazdów, definiowanie oraz rozliczanie tras, a także kompleksową ewidencję historii napraw oraz przeglądów technicznych z opcją powiadamiania mailem lub SMS o zbliżającym się terminie przeglądu. Współpracuje z oprogramowaniem 4trans (dawniej Tachoscan), przez co ewidencja czasu pracy kierowców jest w pełni zautomatyzowana. Na kartotece pracownika/kierowcy istnieje możliwość szczegółowej ewidencji zaświadczeń lekarskich, posiadanych uprawnień oraz odbytych kursów wraz z opcją podpięcia dokumentów lub skanów dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia.

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości sztukasztuka / rozrywka utilitiesutilities / użyteczność publiczna
pozytekorganizacje pożytku publicznego

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności