Finanse / HR


finanse hrDedykowane rozwiązania, które umożliwiają elastyczną obsługę zróżnicowanych modeli współpracy z klientami. Idealne narzędzie dla firm, które usługowo prowadzą księgi rachunkowe i/lub ewidencję kadr oraz rachubę płac. Usprawniają procesy, a także umożliwiają bieżącą kontrolę postępu pracy, co pozwala minimalizować błędy i wpływa na oszczędność czasu. Elektroniczna wymiana dokumentów między biurem a klientem powoduje, że zadania są realizowane sprawnie, a klient może na bieżąco śledzić stan swoich rozrachunków. Automatyczne mechanizmy śledzenia “złych długów” oraz korekty kwoty podatku VAT naliczonego, pozwalają reagować w odpowiednim momencie i czynią pracę przyjemną. Zawarta w programie wiedza merytoryczna wspiera realizację zadań bez potrzeby częstej weryfikacji aktów prawnych.

ulotka kadry i płace >>

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna sztukasztuka / rozrywka bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości logistykalogistyka i spedycja utilitiesutilities / użyteczność publiczna
pozytekorganizacje pożytku publicznego

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności