Budownictwo / nieruchomości


budownictwoObsługa wewnętrznych procesów zarządzania przedsiębiorstwem oraz prowadzonych budów. Mechanizm tworzenia budżetu pozwala planować oraz na bieżąco kontrolować koszty wg miejsca ich powstawania oraz wykonanie budżetu dla konkretnych realizacji w oparciu o indywidualnie zdefiniowane podzielniki kosztów. System umożliwia generowanie faktur cyklicznych w oparciu o za ewidencjonowane umowy o świadczenie usług. Dedykowana funkcjonalność pozwala rozliczać wynagrodzenia pracowników w podziale na ich czas pracy przy danym projekcie. Istnieje możliwość rozliczania zużycia mediów oraz naliczania czynszów.

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

administracja publicznaadministracja publiczna finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia utilitiesutilities / użyteczność publiczna logistykalogistyka i spedycja sztukasztuka / rozrywka
pozytekorganizacje pożytku publicznego

 
projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności