Administracja publiczna


administracja publicznaJednostkom budżetowym, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa, umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej wg klasyfikacji budżetowej i klasyfikacji zadaniowej. System pozwala ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w oparciu o klasyfikację: rodzajową, zadaniową lub mieszaną. Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości automatyzuje przygotowywanie planów wydatków i dochodów oraz kontrolę zaangażowania środków budżetowych, przez co usprawnia kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Rozwiązanie zapewnia możliwość seryjnego aktualizowania wynagrodzeń pracowników, zmiana stawki zaszeregowania pozwala sprawnie za ewidencjonować zbiorową podwyżkę płac.

button3

branże handel/e-commerce

handel / e-commerce

b2b

usługi / B2B

produkcja

produkcja

produkcja

biura rachunkowe

pozytekorganizacje pożytku publicznego finanse hrfinanse i HR bankowość ubezpieczeniabankowość / ubezpieczenia outsourcing pracownikówoutsourcing pracowników
edukacja szkoleniaedukacja / szkolenia budownictwobudownictwo / nieruchomości logistykalogistyka i spedycja utilitiesutilities / użyteczność publiczna
sztukasztuka / rozrywka

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności